Dieta ketogeniczna w autyźmie

Dieta ketogeniczna w autyźmie

Dieta ketogeniczna w autyźmie

Czym jest autyzm? Zaburzenia ze spektrum autyzmu obejmują złożone zaburzenia rozwoju i funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego, charakteryzujące się nieprawidłowymi interakcjami społecznymi, komunikacją werbalną i niewerbalną. Osoby dotknięte tym zaburzeniem są...

Facebook