Nietolerancje pokarmowe cz.3 – leczenie.

Nietolerancje pokarmowe

Diety eliminacyjne i eliminacyjno-rotacyjne.

Dieta eliminacyjna polega na wykluczeniu z diety składników wywołujących niepożądaną reakcję. Ustala się ją na podstawie obserwacji objawów lub po badaniach przeciwciał w klasie IgG na bazowej liście produktów (ImuPro, Food Test, MRT itp.). Jeśli produktów niedozwolonych jest dużo (często jest to kilkadziesiąt i więcej pokarmów) można zastosować jedynie dietę eliminacyjno-rotacyjną, która polega na wyeliminowaniu najbardziej uczulających produktów oraz na czasowym wykluczeniu produktów z lżejszym stopniem nietolerancji , a następnie wprowadzeniu ich do diety w mniejszych ilościach i w pewnych odstępstwach czasowych pozwalających organizmowi uporać się ze skutkami do następnego spożycia.

W licznych badaniach zaobserwowano znaczną poprawę stanu psychicznego po zastosowaniu diety eliminacyjnej w chorobach takich jak: depresja, migreny, schizofrenia, nadpobudliwość, ASD.

U dzieci z rozpoznanym ASD występują przewlekle liczne zaburzenia ze strony układu pokarmowego: refluks, odbijania, wzdęcia, nadmierne wytwarzanie gazów jelitowych, zaparcia, bóle brzucha, biegunka. U pacjentów tych obserwuje się zarówno zmniejszenie ilości laktazy jak i zwiększenie przepuszczalności bariery jelitowej a także zwiększenie ilości bakterii z rodzaju Clostridium w kale. Zwiększenie przepuszczalności może mieć przyczyny genetyczne lub być efektem stanu zapalnego jelit bądź skutkiem przewlekłego stresu.

Egzomorfiny powstające np. z kazeiny, glutenu z powodu obniżenia aktywności enzymów rąbka szczoteczkowego przedostając się do krwiobiegu docierają do ośrodkowego układu nerwowego. Zastosowanie diety eliminacyjnej przynosi wyraźne zmniejszenie nasilenia zachowań autystycznych u części dzieci.

Zaobserwowano również znaczne zmniejszenie dolegliwości ze strony układu pokarmowego po zastosowaniu ww. diety u chorych na chorobę Leśniowskiego- Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego, IBS.

Ponadto diety eliminacyjne pozytywnie wpływają na spowolnienie rozwoju chorób autoimmunologicznych, co daje duże możliwości terapii dietą w przypadku np.: chorób autoimmunologicznych tarczycy, atopowego zapalenia skóry, reumatoidalnego zapalenia stawów.

Słowa kluczowe: nietolerancje pokarmowe

Nietolerancje pokarmowe.

Probiotyki

Probiotyki – to żywe szczepy ściśle określonych mikroorganizmów, które podawane w określonych ilościach korzystnie oddziałują na zdrowie człowieka. Pomagają one kształtować i odbudowywać mikroflorę jelitową, stymulują układ odpornościowy, zapobiegają lub skracają biegunki, są pomocne w leczeniu i profilaktyce chorób alergicznych i zaburzeń czynnościowych układu pokarmowego.

Stosuje się je wspomagająco w nieswoistym zapaleniu jelit, przy eradykacji Helicobacter pylori.

Najczęściej używa się szczepów z rodzajów: Lactobacillus, Bifidobacterium, Enterococcus, Escherichia Coli. Często stosuje się je razem z prebiotykiem (składnik pokarmowy nie ulegający strawieniu w jelicie cienkim, stymuluje wzrost mikroflory w jelicie grubym) – takie połączenia nazywa się synbiotykiem.

Probiotykoterapia powinna być celowana jeśli ma przynosić efekty, ponieważ konkretne właściwości są przypisane do konkretnych szczepów drobnoustrojów. Np. W leczeniu biegunek najlepsze efekty daje zastosowanie szczepów Lactobacillus rhamnosus GG i Saccharomyces boulardi, w redukcji ryzyka wystąpienia atopowego zapalenia skóry u noworodków Lactobacillus rhamnosus GG, w łagodzeniu objawów alergii na pyłki traw Lactobacillus casei, w zespole jelita nadwrażliwego Lactobacillus plantarum i Escherichia coli.

Słowa kluczowe : nietolerancje pokarmowe

Nietolerancje pokarmowe

Podsumowanie

Jelita są skomplikowanym systemem, który pełni nie tylko funkcje trawienia i wchłaniania składników pokarmowych, ale wpływają na funkcjonowanie wszystkich pozostałych układów i narządów naszego organizmu. Biorą zasadniczy udział w kształtowaniu odporności, pośrednio wpływają na stan psychiki człowieka.

Największy wpływ na rozwój układu immunologicznego człowieka mamy do drugiego roku życia, kiedy kształtuje się skład mikroflory jelitowej. Jeśli w tym okresie życia dziecko jest karmione piersią, nie otrzymuje antybiotyków i NLP ma szansę wykształcić prawidłową mikroflorę, co w przyszłości zaowocuje sprawniejszym funkcjonowaniem całego organizmu i zmniejszeniem ryzyka wystąpienia alergii IgE-zależnych , chorób autoimmunologicznych, nadwrażliwości pokarmowych typu IgG, lepszym przyswajaniem składników pokarmowych , a więc i stanem odżywienia całego organizmu.

Słowa kluczowe: nietolerancje pokarmowe.

Facebook