Immunoglobuliny

Immunoglobuliny – inaczej przeciwciała to glikoproteiny, które wiążą się z antygenami z bardo dużym powinowactwem i swoistością. W ludzkim organizmie mamy pięć klas przeciwciał: IgA, IgD, IgE, IgG, IgM.

Przeciwciała produkowane w odpowiedzi wtórnej na antygen mają większe powinowactwo do tego antygenu niż te produkowane przez limfocyty w odpowiedzi pierwotnej (ok. 1000 razy). Ponadto różne przeciwciała mogą mieć różny stopień powinowactwa dla danego antygenu. Im wyższy jest ten stopień tym trudniej antygenowi oddzielić się od przeciwciała co ma kluczowe znaczenie dla obrony organizmu przed toksynami i wirusami.

Immunoglobuliny IgA stanowią pierwszą linię obrony przeciwko drobnoustrojom, które wnikają przez błony śluzowe układu pokarmowego, oddechowego i moczowo-płciowego. Występuje w wydzielinach (ślina, mleko). Wyróżnia się podklasy IgA1 i IgA2.

Immunoglobuliny IgD prawdopodobnie uczestniczą w regulacji funkcji limfocytów B po kontakcie z antygenem pełniąc funkcje receptorów na jego powierzchni.

Immunoglobuliny IgE są odpowiedzialne za reakcje alergiczne i obronę przed pasożytami. Jeśli antygen zostanie ponownie wprowadzony do organizmu, który został już wcześniej na niego uczulony, wiąże się z przeciwciałami IgE na komórkach tucznych, co powoduje uwolnienie histaminy i powstanie reakcji alergicznej tj. katar, kaszel, atak astmy, wysypka, wysięk, swędzenie, zaczerwienienie.

Immunoglobuliny IgG dzielą się na cztery podklasy IgG1, IgG2, IgG3, IgG4 i są jedynymi przeciwciałami przechodzącymi przez łożysko. Dają odporność na czynniki infekcyjne przedostające się przez układ krwionośny. Szerzej omówię je przy okazji nadwrażliwości pokarmowych typu IgG. Znajdują się w osoczu oraz poza naczyniami krwionośnymi, również w wydzielinach. Najwięcej jest jej we krwi, zapewnia odporność rozwijającemu się płodowi oraz w okresie noworodkowym i niemowlęcym.

Immunoglobuliny IgM są pierwszymi przeciwciałami produkowanymi w odpowiedzi immunologicznej. Są bardzo skuteczne w zwalczaniu patogenów we wczesnej fazie infekcji, zanim nie będzie odpowiedniego poziomu przeciwciał IgG. Występują głównie w osoczu.

 

Facebook