Gluten

Gluten

Gluten

Gluten – mieszanina białek roślinnych, gluteniny i gliadyny, występująca w ziarnach niektórych zbóż, np. pszenicy, żyta i jęczmienia. Podczas wyrabiania ciasta z mąki, zawarty w niej gluten w wyniku sieciowania tworzy z wodą strukturę przestrzenną nadającą ciastu...
Celiakia i nietolerancja glutenu

Celiakia i nietolerancja glutenu

CELIAKIA (inaczej choroba trzewna) jest to trwała nietolerancja glutenu, występująca u osób genetycznie predysponowanych. Spożywanie glutenu prowadzi do uszkodzenia błony śluzowej jelita cienkiego (zaniku kosmków jelitowych i hyperplazji krypt). Czynniki rozwoju...
Nietolerancje pokarmowe cz.2

Nietolerancje pokarmowe cz.2

Nadwrażliwość pokarmowa Nadwrażliwość na pokarmy możemy podzielić na alergiczną i niealergiczną. Alergiczna ma miejsce wtedy, gdy organizm wytwarza przeciwciała w odpowiedzi na obecność alergenu. Dzieli się ją na IgE-zależną, która występuje w czasie od kilku minut do...
Nietolerancje pokarmowe cz.1

Nietolerancje pokarmowe cz.1

Bariera jelitowa i nietolerancje pokarmowe Barierę jelitową tworzą: błona śluzowa jelit, ścisłe połączenia między enterocytami,mikroflora jelitowa, wydzielnicza immunoglobulina A (sIgA), kępki Peyera, komórki M, Komórki APC, limfocyty. Układ immunologiczny jelita GALT...

Facebook